Gặp gỡ Kenney

Kenney đã bắt đầu chơi xắcxô trong khi đang theo học trường công ở California. Ông bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp từ rất sớm. Ông đã biểu diễn và đi đến hơn 50 quốc gia. Kenney đã học đại học và bắt đầu giảng dạy. Sau khi có bốn bằng đại học và nhiều năm giảng dạy, Kenney trở lại biểu diễn âm nhạc trong toàn thời gian. Hiện giờ ông đã vững vàng ở vị trí này!

Kenney Polson - Paradise, Vol. 1Kenney Polson